Načo oxygenoterapia slúži

obrázok

Pri migréne – a iných bolestiach hlavy, pôsobí proti častým atakom u ľudí trpiacich týmito bolesťami.

Pri športe – zabraňuje vytváraniu nadbytočného množstva kyseliny mliečnej, čím znižuje intenzitu svalovej horúčky. Taktiež pomáha pri dosahovaní lepšej vytrvalosti pri športe. Naopak po športe veľmi významne prispieva k regenerácii svalstva.

Pri práci – vďaka energizovanému stavu bez kofeínu či iných povzbudzujúcich prostriedkov zvyšuje kvalitu i kvantitu práce, znižuje napätie a stres z práce.

Pri duševných problémoch - letargia, depresia či záchvaty paniky pri liečbe kyslíkom ustupujú. V týchto prípadoch je vhodné používať aj oxyspray a pri prípadnom záchvate intenzívne vdychovať (asi 5x opakovať).

Pri nesústredenosti a poruchách učenia – zvlášť vhodné pre študentov v období zvýšenej psychickej záťaže, či vodičov z povolania ,pri prekonávaní vzdialeností či už v cestnej, alebo leteckej doprave.

Pri sexuálnej únave – dodáva sexuálnu vitalitu a pozitívne ovplyvňuje sexuálny život.

Pri odbúraní alkoholu – rýchlo znižuje hladinu alkoholu a napomáha celkovej regenerácii. Znižovanie toxicity organizmu – urýchľuje vylučovanie nahromadených toxínov.

obrázok

Ako často?

Je potrebné absolvovať 10 procedúr v rýchlom slede za sebou (najideálnejšie od pondelka do piatka).

Ak po prvej kyslíkovej inhalácii (alebo kyslíkovej kozmetike) na ďalší deň klient nepríde, začíname v podstate od nuly, pretože za chýbajúci deň chýba aj kyslík, ktorý bol z tele odčerpaný stresom, smogom, UV žiarením a ostatnými škodlivými vplyvmi dnešného prostredia. Po dozásobení organizmu kyslíkom takto získaná energia v tele ostáva, a stačí ju sporadicky dopĺňať (aspoň 1-2 x do týždňa).

meranie kyslíka
a postup vyšetrenia

obrázok

V našich kyslíkových centrách Vám GRÁTIS vyšetríme saturáciu kyslíka. Zaujímavé je sledovať hodnoty pred a po inhalácii, kde hodnoty po procedúre viditeľne stúpnu. U fajčiarov sú hodnoty okolo 93-94%, kým po procedúre stúpnu na 95-96%. U športovcov a mladých ľudí sú vstupné merania okolo 97-98 %, po procedúre sa držia na 99%.

Vyšetrenie saturácie hemoglobínu kyslíkom pomocou pulzného oxymetra ( bezihlová metóda) spočíva v zistení, že absorpcia svetla hemoglobínom závisí od jeho oxygenácie. Pulzný oxymeter je možné použiť na neinvazívne, rýchle a presné meranie hodnoty saturácie krvi kyslíkom a frekvencie srdca, a to pri náhodnom meraní alebo pri krátkodobom monitoringu v rámci intenzívnej starostlivosti o pacienta. Hodnoty saturácie krvi kyslíkom kolíšu medzi 93-100%.

Postup vyšetrenia

Prst (nechtom nahor) sa vloží do meracieho priestoru oxymetra, pre presný výsledok v úrovni srdca či hrudníka bez pohybu.
Pulzný oxymeter detekuje prítomnosť prsta v meracej jednotke a automaticky rozsvieti displej. Po stabilizácii signálu (asi 10 s) vieme odčítať hodnoty saturácie krvi kyslíkom a frekvencie srdca na displeji a náš zdravotný personál ich vyhodnotí v porovnaní so štandardnými hodnotami. Presnosť merania pulzným oxymetrom môže byť znížená veľmi ostrým svetlom, anémiou, vlhkosťou prsta, lakom na nechty alebo použitím umelých nechtov.